viber image

THE ADORA DYNASTY BẮT ĐẦU NHẬN TIỆC

/
The Adora Dynasty - Trung tâm Hội nghị & Yến tiệc…
Image-454510150-ExtractWord-0-5302-5850-1488418951
kv_thiep-moi-background_2_horizontal

Dong Phuong Group Chính Thức Khai Trương Trung Tâm Yến Tiệc & Hội Nghị The Adora- Luxury

/
Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Dong Phuong Group sẽ chính thức…